Литература

Климент Охридски

Произведения от Климент Охридски:

Пространно житие на Константин Кирил Философ Проза

Биографии на Климент Охридски:

Представители на старобългарската литература