Литература

Пейо Яворов

Произведения от Пейо Яворов:

Заточеници Стихотворение
Арменци Стихотворение
Две хубави очи Стихотворение
В часа на синята мъгла Стихотворение
Градушка Стихотворение
Две души Стихотворение

Биографии на Пейо Яворов:

Биография на Пейо Яворов (1878 – 1914)
Живот и творчество на Пейо Крачолов - Яворов
Биографичен очерк на Пейо Яворов (1878 – 1914)
Пейо К. Яворов (1878 – 1914)