Литература

Христо Ботев

Произведения от Христо Ботев:

Хайдути Поема
На прощаване в 1868 г. Поема
Смешен плач Памфлет
Политическа зима Фейлетон
Майце си Елегия
Моята молитва Стихотворение
Хаджи Димитър Поема
Обесването на Васил Левски Стихотворение
Странник Стихотворение
До моето първо либе Стихотворение
Борба Стихотворение

Биографии на Христо Ботев:

Биография: Христо Ботев
Кратка биография на Христо Ботев (1848 - 1876)
Биография на Христо Ботев (1848 - 1876) - вариант 1
Биография на Христо Ботев (1848 - 1876) - вариант 2