Физика

9 клас Просвета

Избери урок:

Наелектризиране на телата Закон на Кулон Електрично поле Закон на Кулон. Електрично поле (решаване на задачи) Потенциал на полето. Напрежение Проводници и диелектрици в електростатично поле Капацитет Потенциал и напрежение. Кондензатори (решаване на задачи) Електричен ток Електродвижещо напрежение Закон на Ом за цялата верига Постояннотокови вериги (решаване на задачи) Електричен ток в метали Електричен ток в електролити Електричен ток в газове Електричен ток във вакуум Ток в различни среди (решаване на задачи) Полупроводници със собствена проводимост Полупроводници с примесна проводимост Основни магнитни явления. Магнитно поле Магнитна индукция Механично действие на магнитното поле Движение на заредени частици в магнитно поле Магнитни свойства на веществата Магнитни сили (решаване на задачи) Електромагнитна индукция Индуцирано електродвижещо напрежение Самоиндукция Електромагнитна индукция (решаване на задачи) Електромагнитно поле Променлив ток Трансформатори Механично хармонично трептене Математично махало Механична енергия на хармоничното трептене

Задача:

Решението ти беше полезно? Харесай ни във Facebook, или ни пиши какво можем да подобрим.