Химия

9 клас Анубис

Избери урок:

Периодичен закон и периодична система Метали и неметали Основни киселини и амфотерни оксиди Основни и амфотерни хидроксиди. Оксиди Решаване на експериментални задачи Величини и зависимости Атомно ядро. Радиоактивност Електронна обвивка Строеж на атома и периодична система Задачи върху строеж на атома и периодична система Природа на химичната връзка Ковалентна химична връзка Задачи върху ковалентна химична връзка Йонна химична връзка Задачи върху йонна химична връзка Валентност и степен на окисление Задачи върху степен на окисление Кристален строеж на веществото Обща характеристика на елементите от 5А група Азот Амоняк Азотни оксиди. Азотна киселина Азотосъдържащи соли Фосфор Задачи върху минерални торове Допълнителни задачи върху 5А група Обща характеристика на елементите от 4А група Въглерод Оксиди на въглерода Въглеродна киселина и нейните соли Силиций Експериментални задачи върху 4А група Метан Въглеводороди, подобни на метана Структурна теория Структура, изомерия и наименования при алканите Етен Алкени Етин. C2H2. Алкини Сравнително разглеждане на мастни въглеводороди Получаване и свойства на мастни въглеводороди

Задача:

Решението ти беше полезно? Харесай ни във Facebook, или ни пиши какво можем да подобрим.