История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

04. Общество и всекидневен живот на траките
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Обществото в Древна Тракия преминава през два основни периода на развитие:

  • Първи период (I хил. пр.Хр.): Тракийските племена създават собствени държавни организации, управлявани от тракийски царе.
  • Втори период (Римската ера): Траките са лишени от собствена държавност и контролът върху природните богатства е в чужди ръце.
 2. Тракийското общество през I хил. пр.Хр.:

  • Върхът на социалната пирамида е зает от царете, които водят своя произход от бог Хермес.
  • Основната част от обществото е формирана от селяни общинници.
  • Сведенията за роби в Древна Тракия се свързват изключително с гръцките колонии по крайбрежията.
  • Военни сблъсъци между тракийските племена и римските легиони започват от II в. пр.Хр.
 3. Промени в тракийското общество след римското завоевание:

  • Новите господари лишават траките от собствени царе и провеждат политика за спечелване на верността на аристокрацията.
  • Сериозен фактор е редовното набиране на войници за римските помощни войски.
  • Рим отнема обширни площи земя от местното население и заселва римски ветерани или създава нови градове.
  • Проблемите за местното население нарастват, което води до размирици в провинция Тракия през II в. сл.Хр.
  • Даването на римско гражданство на всички свободни жители на Империята създава нови перспективи за траките.
 4. Всекидневен живот:

  • В периода на самостоятелно развитие на тракийското общество, царете и представителите на аристокрацията се занимават основно с войни и грабежи.
  • Завладяването на Тракия от Рим и създаването на тракийските римски провинции променят живота на значителна част от траките.
  • Процесът на урбанизация води до постепенното приобщаване на траките към градския начин на живот.
  • В резултат на промените и нововъведенията започва процес на романизиране на тракийското общество.

Урокът в дати

11 век пр. н. е. | Създаване на държавни организации от тракийските племена
През I хил. пр.Хр. тракийските племена създават собствени държавни организации, управлявани - с кратки прекъсвания - от тракийски царе.

6 век пр. н. е. | Одриските стават господари на почти цяла Тракия
Ярък пример са одрисите, които през V в. пр.Хр. са господари на почти цяла Тракия.

3 век пр. н. е. | Начало на военните сблъсъци между тракийските племена и римските легиони
След началото на II в. пр.Хр., когато започват Военните сблъсъци между тракийските племена и римските легиони, пленници траки били отвеждани като роби и в Италия там те често били превръщани в гладиатори.

73 г. пр. н. е. | Въстание на слугите, водено от Спартак
По този начин в гладиаторската школа в град Капуа (Южна Италия) попада тракиецът Спартак, който през 73 - 71 г. пр.Хр. е водач на голямото робско Въстание, обхванало целия Италийски полуостров.

212 г. | Получаване на римско гражданство от всички свободни жители на Империята
Даването през 212 г. на римско гражданство на всички свободни жители на Империята създава нови перспективи и за траките.

Резюме

Тракийското общество през I хил. пр.Хр.

През I хилядолетие пр.Хр. тракийските племена развиват собствени държавни организации, управлявани от тракийски царе. Социалната структура на обществото е разсложена, с различни социални класи, включително царе, аристокрация и селяни. Царете заемат водеща позиция и разполагат със значителна власт и богатства. Например, одрисите, господаруват почти цяла Тракия през V век пр.Хр. и владеят значителни земи и ресурси.

Селяните, от друга страна, са основната част от обществото и обработват земята, но без да са собственици на нея. Те са подложени на насилие и грабежи от аристократите и са принудени да дават клетва за вярност. Робството е ограничено и свързано предимно с гръцките колонии. Много тракийски роби са продавани на робските пазари в Гърция и Египет.

Промени в тракийското общество след римското завоевание

С завладяването на Тракия от Рим, структурата на обществото претърпява значителни промени. Траките са лишени от своите царе и аристокрацията е преобразувана в римски функционери. Въпреки това, те успяват да запазят своето икономическо благосъстояние. Римляните използват траките като войници в помощните си войски и отнемат значителни площи земя, където заселят римски ветерани. Това води до нарастване на напрежението в обществото и до избухване на бунтове в средата на II век сл.Хр.

Всекидневен живот

Всекидневният живот на траките варира в зависимост от периода. През периода на самостоятелно развитие, аристокрацията и царете живеят в разкош, участват в войни и грабежи, а ловът е често занимание. Селяните се занимават с обработването на земята и отглеждането на животни.

По времето на римското владичество, обаче, процесът на урбанизация води до постепенното приобщаване на траките към градския начин на живот. Процесът на романизация започва, но не обхваща всички социални групи, като много траки успяват да запазят своя език, религия и традиции.

Заключение

Развитието на тракийското общество през I хилядолетие пр.Хр. и римската епоха показва два различни периода на политическа, икономическа и социална действителност. От една страна, има самостоятелни тракийски държавни организации с доминираща царска институция. От друга страна, през римската епоха, тракийската аристокрация губи контрол и става проводник на чужди интереси. Въпреки това, селската община остава жизнена и ограничава приложението на робски труд.