История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Двустранни контакти между траките и елинската и римската цивилизация:
  • Интензивна комуникация с елинската и римската култура в продължение на векове.
  • Влиянието на елинската цивилизация е особено видимо в черноморските градове Балчик, Варна, Несебър, Поморие, Созопол и др.
  • Гръцките черноморски колонии се развиват като центрове на занаяти и търговия.
  • Влияние на римската цивилизация след завладяването на Древна Тракия от Римската империя, което прекъсва самостоятелното държавно развитие на тракийските племена.
  • Римляните създават градове на стратегически места, които до днес са проспериращи, като АВгуста Траяна (дн. Стара Загора), Диоклецианополис (дн. Хисаря), Дуросторум (дн. Силистра), Марцианополис (дн. Девня), Пауталия (дн. Кюстендил), Сердика (дн. София) и др.
 2. Наследството на римската цивилизация включва:
  • Въвеждане на християнството като религия през I в. сл.Хр.
  • Покръстване на местното тракийско население, което се оказва важна задача пред християнската църква.
  • Първи мъченици на вярата – св. Теодота във Филипополис (II в. сл.Хр.) и св. Дазий в Дурос- рум (III в. сл.Хр.).
  • Сердикийският едикт от 311 г. и Медиоланският едикт от 313 г. обявяват християнството за равноправно вероизповедание.
 3. Културно наследство на Ранна Византия (V и VI век):
  • Първите нахлувания на прабългари и славяни на юг от река Дунав.
  • Ранна Византия реализира огромна укрепителна дейност в отговор на интензивните нашествия.
  • Строителството на многобройни църковни сгради, включително базиликата „Св. София" и ротондата „Св. Георги" в град София.
  • Наличието на раннохристиянски гробници със стенописна украса в Пловдив, Силистра, София, Хисаря и др.

Урокът в дати

9 век пр. н. е. | Начало на Великата гръцка колонизация
Времето на Великата гръцка колонизация (VIII - VI в. пр.Хр.) е повратен период в отношенията между траките и техните съседи елините. По това време елински колонисти се заселват по тракийските брегове на Егейско, Мраморно и Черно море, отнемайки в значителна степен морската перспектива на траките.

311 г. | Сердикийският едикт
Сердикийският едикт от 311 г. променя положението на християните в Римската империя, обявявайки християнството за равноправно вероизповедание.

313 г. | Медиоланският едикт
Следвайки Сердикийския едикт, Медиоланският едикт от 313 г. също обявява християнството за равноправно вероизповедание, което се превръща дори в единствената официална държавна религия.

6 век | Начало на Ранна Византия
Вековете V и VI след Христа преобладаващо са свързвани с периода на Ранна Византия. От културно-историческа гледна точка тези два века са в голяма степен съдбовни за днешните български земи, тъй като оттогава датират първите нахлувания на прабългари и на славяни на юг от река Дунав.

Резюме

Географско положение и контакти с елинската и римската култура

Местните траки, поради своето географско положение, се сблъскват и обменят култура с елините и римляните. Тези контакти са двупосочни и оставят забележителни следи в историята и културата на траките.

Наследството на елинската цивилизация

Въздействието на елинската цивилизация при траките започва по време на Великата гръцка колонизация (VIII - VI век пр.Хр.), когато гръцки колонисти се заселват по тракийските брегове. Гръцките колонии променят културния ландшафт и оказват силно влияние върху тракийската култура. Доказват го нашите черноморски градове като Балчик, Варна, Несебър, Поморие, Созопол и други, които са преки наследници на гръцките колонии. Чрез непрекъснатите нови открития на антични паметници в тези градове виждаме връзката им с древните селища.

Наследството на римската цивилизация

Римската цивилизация променя напълно Тракия със завладяването си. Тракийските племена губят своята независимост, но в същото време излизат от изолацията си и се включват в огромното римско пространство. Римските власти дават тласък на развитието на градския живот в Тракия и създават градове, които и до днес са проспериращи - Августа Траяна (днес Стара Загора), Диоклецианополис (днес Хисаря), Дуросторум (днес Силистра), Марцианополис (днес Девня), Пауталия (днес Кюстендил), Сердика (днес София) и други.

Християнството като част от културното наследство от римската епоха

Християнството се разпространява в тракийските земи през I век след Христа и става ключов фактор в култура и история. Св. Андрей и св. Павел са сред първите, които проповядват новата религия на Балканския полуостров.

Културното наследство на Ранна Византия

Вековете V и VI след Христа представляват ранновизантийския период, който оставя значителни следи в историята на българските земи. Това е времето, когато на юг от река Дунав пристигат първите прабългари и славяни. Византийците реагират с интензивна укрепителна дейност, изграждайки крепостни стени и създавайки внушителни църковни сгради.

Всички тези контакти и взаимодействия създават богато и разнообразно културно наследство, което е видимо и днес в българските земи.