История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875) 39. Априлско въстание (1876) 40. Руско-турската война от 1877 - 1878 г. и освобождението на България 41. Стопански промени през XVIII - XIX в. 42. Промени в българското общество през Възраждането. Демографски процеси 43. Българите в сферата на европейската цивилизация 44. Българската култура през Възраждането 45. Възникване на българския национален въпрос 46. Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България 47. Княз Александър I, конституционният въпрос и политическите партии 48. Политическо устройство на Източна Румелия 49. Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита 50. Българската криза. Изборът на Фердинант I 51. Българите извън пределите на свободната държава 52. Модернизация на България в началото на XX в. 53. България при управлението на Фердинанд I. Обявяване на Независимостта 54. Войни за национално обединение (1912 - 1918) 55. България между двете световни войни. Левият политически радикализъм 56. Демокрацията, Деветнайсетомайският преврат и безпартийният режим 57. България в годините на Втората световна война 58. Развитие на българското стопанство след Освобождението. Модернизация на българското общество 59. Развитие на образованието след Освобождението. Българската култура 60. България в съветската сфера на влияние и промените в политическата система 61. Утвърждаване на тоталитарния режим в България 62. България и промените в Източния блок 63. България и Европа - "разведряването" и "застоят" 64. Крах на тоталитарния режим 65. Българското общество (1944 - 1989). Икономика, демографски промени и социална политика 66. Българската култура, наука и новите технологии през втората половина на XX в. Власт и интелигенция 67. Развитие на многопартийна политическа система 68. Политически промени и изграждане на институциите на демократичната държава 69. Пътят на България към НАТО и Европейския съюз 70. България в Европейския съюз 71. Преход към пазарна икономика 72. Демографски и миграционни процеси 73. Културата в условията на демокрацията 74. Хуманизъм, толерантност и свобода на движение на хора и идеи

12. Залезът на Първото българско царство

План-резюме на урока

 1. Край на войните с Византия

  • При цар Симеон България достига връх на политическо могъщество.
  • През 927 г. е сключен 30-годишен мирен договор с Византия, цар Петър получава официално титлата "цар".
  • Цар Петър се жени за императорската внучка Мария (която приема името Ирина) за укрепване на мира.
 2. Вътрешно състояние на българското общество

  • Възниква вътрешна съпротива, включително от брат на цар Петър - Иван, който организира заговор през 928 г.
  • Напрежението в страната нараства след появата на богомилството.
 3. Отношения с маджари, византийци и руси

  • След 934 г. България е подложена на нападения от маджари.
  • През 968 г. руският княз Светослав предприема завоевателен поход срещу България.
 4. Освободителните борби на цар Самуил

  • През 971 г. византийският император Йоан Цимисхий прогонва русите от България и завладява Преслав.
  • През 976 г. Самуил прогонва византийците от Северна България.
  • През 986 г. Самуил побеждава император Василий II в прохода Траянови врата.
  • През 1014 г. Василий II разгромява войската на цар Самуил и ослепява 14 000 войници.
  • През 1018 г. Василий II завладява Охрид.
 5. Причини за падането на България под византийска власт

  • Дългогодишният мир с Византия не стабилизира политическото състояние на държавата.
  • Походите на киевския княз Светослав отслабват България.
  • Някои боляри предават Самуил и преминават на страната на византийците.
  • Споровете с брат му Арон имат негативно влияние.
  • Византийският император Василий II е един от най-способните военачалници.

Урокът в дати

927 г. | Сключване на мир между България и Византия
През 927 г. е сключен 30-годишен мирен договор между България и Византия, съгласно който българският владетел официално получава титлата „цар". Мирът е гарантиран с брака на цар Петър с императорската внучка Мария, която в чест на мира приема името Ирина.

928 г. | Заговорът на Иван
През 928 г. братът на цар Петър - Иван, организира заговор срещу него. Заговорът обаче се проваля и Иван е хвърлен в затвора. Той е предаден на византийския император, който се отнася благосклонно към него и му дава благороднически сан и имоти в Мала Азия.

934 г. | Нападения от маджари
След 934 г. българското царство е разклатено от враждебните действия на маджарите, които извършват периодични грабителски набези.

968 г. | Поход на Светослав срещу България
През 968 г. киевския княз Светослав предприема завоевателен поход срещу България. Една руска армия, наброяваща 60 000 души, се спуска към река Дунав и нахлува в българските земи. Превземат се 80 крепости между р. Дунав и Стара планина.

970 г. | Падане на Преслав
На следващата година след първия поход, княз Светослав предприема втори поход срещу българската държава и успява да превземе столицата Преслав.

971 г. | Освобождаване на България от русите
През 971 г. византийският император Йоан Цимисхий успява да прогони русите от България. Завладява град Преслав и го преименува в своя чест на Йоанопол. Синовете на цар Петър - цар Борис II и Роман, са отведени като пленници в Константинопол.

976 г. | Самуил прогонва византийците от Северна България
През 976 г. Самуил успява да прогони византийците от Северна България.

986 г. | Победата на Самуил при Траянови врата
Една от забележителните победи на цар Самуил е постигната през 986 г. в прохода Траянови врата. Войската на император Василий II е разгромена напълно.

988 г. | Самуил наказва брат си Арон и целия му род
Скоро след победата при Траянови врата, братът на Самуил Арон влиза в тайни преговори с византийците, което силно разгневява Самуил. Той наказва със смърт своя брат и неговия род.

1014 г. | Битката при Ключ
През 1014 г. Василий II успява да изненада в гръб войската на цар Самуил при с. Ключ (в планината Беласица) и я разгромява напълно. След това издава заповед пленените 14 000 български войници да бъдат ослепени.

1015 г. | Смъртта на цар Самуил
Цар Самуил не успява да понесе тъжната гледка на ослепените воини и умира от сърдечен удар.

1018 г. | Падане на Охрид
През 1018 г. пада град Охрид и България губи независимост си.

Резюме

Край на войните с Византия

Цар Симеон довежда България до върха на политическото си могъщество, но това се постига с цената на продължителни войни и обществено напрежение. Наследникът му, цар Петър, избира да прекрати войните с Византия и през 927 г. сключва 30-годишен мирен договор. Той официално получава титлата „цар" и признаването на патриаршеското достойнство на българския архиепископ. Мирът се укрепва с брака на Петър с императорската внучка Мария, която приема името Ирина (означаващо мир). Царицата се настанява в Преслав и около нея се формира общност от гръци, които оказват влияние върху българската аристокрация.

Вътрешно състояние на българското общество

Действията на цар Петър срещат съпротива от някои от най-близките му хора, включително брат му Иван, който през 928 г. организира неуспешен заговор. Малко по-късно, другият му брат, Михаил, също вдига бунт, но умира неочаквано. Напрежението в страната нараства с появата на богомилството, като основателят му, поп Богомил, привлича много привърженици с проповеди срещу духовенството и светската власт.

Отношенията с маджари, византийци и руси

След 934 г., България е подложена на атаки от маджарите, които извършват периодични грабежи. Въпреки трудностите, Византия остава безучастна и в края на 60-те години на X век мирът между двете държави е нарушен. В началото на образуващия се конфликт, Византия привлича като съюзник киевския княз Светослав, който през 968 г. започва завоевателен поход срещу България. Това води до временна загуба на контрол върху българските земи, но благодарение на вмешателството на печенегите, които обсаждат Киев, Светослав е принуден да се оттегли.

Освободителните борби на цар Самуил

През 971 г., византийският император Йоан Цимисхий успява да изгони русите от България и завладява Преслав. Въпреки това, българската съпротива продължава под ръководството на Самуил. През 976 г. той успява да изгони византийците от Северна България, а през 986 г. постига значителна победа в прохода Траянови врата. Неговите усилия обаче са силно ограничени от вътрешни раздори и интригите на Византия.

Причини за падането на България под византийска власт

Падането на Първото българско царство е резултат от дълготрайния упадък, който започва още при царуването на цар Петър. Въпреки мирния договор с Византия, походите на киевския княз Светослав значително укрепват позициите на византийците. Допълнително, не всички боляри остават верни на цар Самуил в хода на борбата, а раздорът с брат му Арон вреди на неговите усилия.