История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Положението на българите под византийска власт
  • България е покорена от Византия през 1018 г.
  • Разделяне на българските земи на административни области (теми)
  • Унищожаване на българската патриаршия и преместване на религиозния център в Охрид
  • Честите нападения от варварски племена като печенези и кумани разоряват населението
  • Проходите на кръстоносците през Балканския полуостров и заселването им в българските градове
  • След 1040 г. се състоят няколко големи въстания на българите, ръководени от Петър Делян и Георги Войтех
 2. Обявяване и ход на въстанието на Асен и Петър
  • Обявено е в Търново през 1185 г. от братята Асен и Петър
  • Куманите са привлечени като съюзници. Вдига се на бунт населението в Македония
  • Византийските опити за потушаване на въстанието са неуспешни
  • През 1187 г. Византия признава правото на братята да управляват земите на север от Стара планина
 3. Продължаване на освободителното дело
  • През 1189 г. България предлага военна помощ на водача на кръстоносците Фридрих I Барбароса
  • През 1190 г. българите побеждават византийската армия в Тревненския проход
  • През 1194 г. Средец е завладян и мощите на св. Иван Рилски са пренесени в Търново
  • През 1196 г. цар Асен I е убит от братовчед му Иванко
  • Смъртта на цар Петър през 1197 г.
 4. Обобщителни думи
  • Успешното въстание на братята Асен и Петър през 1185 г. води до възстановяване на Българското царство
  • Въпреки успеха, предстоят дълги години на борба за признаване на властта на търновските царе и възстановяване на патриаршеския статут на българската църква.

Урокът в дати

1018 г. | Победата на Византийския завоевател и началото на византийската власт в България
След победата на Византийската империя през 1018 г., българския народ става поданик на Византия. Стопанското и културно развитие на България е тежко затруднено от силата на чуждото господство.

1040 г. | Първото въстание на българите под византийска власт
През 1040 г., българите въстават за първи път срещу византийската власт, ръководени от внука на цар Самуил - Петър Делян.

1185 г. | Въстание на братята Асен и Петър и възстановяване на Българското царство
През 1185 г., братята Асен и Петър оглавяват въстание срещу византийската власт и възстановяват Българското царство. За архиепископ на българската църква е ръкоположен търновският духовник Василий. Братята се стремят да възстановят българската държава.

1187 г. | Мирен договор с Византия
През 1187 г., след няколко неуспешни византийски похода срещу въстаниците, край стените на крепостта Ловеч е подписан мирен договор. Императорът признава правото на двамата братя да владеят земите на север от Стара планина.

1190 г. | Победа на българите в Тревненския проход
През 1190 г., след неуспешен византийски поход срещу Търново, българите устройват засада на оттеглящия се противник в Тревненския проход и му нанасят тежко поражение.

1194 г. | Завладяване на град Средец от българите
През 1194 г., българите завладяват град Средец. Там намират мощите на св. Иван Рилски, които по заповед на Асен са пренесени в Търново.

1196 г. | Убийството на Асен I
През 1196 г., Асен I става жертва на болярски заговор и е убит от братовчед си Иванко, който се ползва от подкрепата на византийците.

Резюме

Положение на българите под византийска власт

След победата на Византия през 1018 г., българите се сблъскват с множество изпитания. Потиснати от византийското господство, техното стопанско и културно развитие е в сериозна трудност. След завладяването на Охрид, българските земи са разделени на теми - административни области, управлявани от византийски управители. Те налагат тежки данъци и задължения на местното население и се възползват от имуществото на българските боляри. Българската църква също страда под византийското господство - патриаршията е унищожена, а религиозният център се премества в Охрид.

Византийското господство е още повече затруднено от честите нападения на варварски племена от север, особено печенези и кумани. Българите са изложени също на нападенията на кръстоносците по време на Първия и Втория кръстоносен поход. Въпреки тежките неволи, народа запазва своето самосъзнание и съхранява спомена за своето славно минало.

Обявяване и ход на въстанието на Асен и Петър

През 1185 г., братята Асен и Петър организират въстание срещу византийската власт. Те обявяват началото му при освещаването на църквата „Св. Димитър" в Търново и поставят себе си за царе на българите. Това движение е подпомогнато от куманите, които играят ключова роля за успеха на въстанието. Въпреки множеството опити на Византия да потуши разгаращята се съпротива, движението постига успех.

Продължаване на освободителното дело

След смъртта на Асен и Петър, въстанието продължава своя ход. Българите се борят за своята независимост и успяват да извоюват голяма част от териториите управлявани от своите предци. Българското царство е възстановено и се превръща в значима сила на Балканите.

Въпреки това, българите продължават да се борят за своята независимост и за признаването на своята власт от другите държави. Тази борба е продължена от най-малкият брат на Асен и Петър - цар Калоян.

Заключителни думи

През 1185 г., братята Асен и Петър успяват да възстановят Българското царство след успешно въстание срещу византийската власт. За едно десетилетие, те превръщат царството в ключов политически фактор на Балканите. Въпреки това, борбата за независимост и признаване продължава. Пред търновските царе остава задачата да потърсят международно признание за своята власт и да възстановят патриаршеския статут на българската църква.