История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241)
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Управлението на цар Борил
  • Цар Борил узурпира властта след убийството на цар Калоян.
  • Провокира гонения срещу привържениците на Калоян.
  • Иван и Александър, синове на Асен I, напускат България и намират убежище в Русия.
  • Алексий Слав, племенник на Калоян, става независим владетел в Родопската област.
  • Военните и дипломатически начинания не довеждат България до нужната стабилизация.
  • През 1217 г., подпомогнати от руски дружини, синовете на Асен I се завръщат в България. Следва възкачване на Иван Асен II (1218 - 1241), при което Борил е свален и ослепен.
 2. Дипломацията на цар Иван Асен II
  • Иван Асен II използва династични бракове за стабилизация на отношенията със съседите.
  • През 1219 г. сключва брак с унгарската принцеса Ана и получава Белградската и Браничевската област като зестра.
  • През 1228 г. сключва договор с Латинската империя, като обещава своята дъщеря Елена за император Балдуин II.
  • През 1230 г. води успешна битка при Клокотница срещу епирския деспот Теодор Комнин.
 3. Битката при Клокотница (1230 г.)
  • След като Теодор Комнин нарушава мирния договор и нахлува в българските земи, Иван Асен II бързо организира войска и побеждава епирците.
  • Пленява Теодор Комнин и цялото му семейство.
 4. Възстановяване на Българската патриаршия
  • През 1235 г., с помощта на договор с Никейската империя, Иван Асен II възстановява Българската патриаршия.
  • Неговите действия се отразяват положително на авторитета на държавата и църквата.
 5. Събития в края на управлението на Иван Асен II
  • През 1237 г. прави неуспешен опит за сближаване с латините.
  • След серия от нещастия, включително смъртта на неговата съпруга и дете, и патриарха от чума, той се помирява с Никейската империя и се жени за дъщерята на Теодор Комнин Ирина.
  • Последните години от неговото управление са мирни.

Урокът в дати

1217 г. | Синовете на Асен I се завръщат в България
Подпомогнати от руски дружини, синовете на Асен I се завръщат в България. Посрещнати са с въодушевление от българското население. Това задвижва процеси за свалене на цар Борил от престола. Така законният наследник Иван Асен II получава шанс да си върне правото да управлява страната.

1218 г. | Край на управлението на цар Борил
Цар Борил наследява престола след убийството на цар Калоян, което предизвиква големи колебания в българското общество. Борил преследва привържениците на Калоян в опит да укрепи властта си. Родствениците на Калоян напускат България намират убежище в Русия и Сърбия. През 1218 г. те се връщат с военна подкрепа от русите и свалят узурпатора от власт.

1219 г. | Унгарският крал Андрей II минава през българските земи
По време на кръстоносен поход, унгарският крал Андрей II минава през българските земи. Цар Иван Асен II му предлага свободен пропуск през страната в замяна на ръката на дъщеря му. Предложението е прието и две години по-късно Иван Асен II се жени за унгарската принцеса Ана.

1228 г. | Смъртта на латинския император Роберт дьо Куртене
След смъртта на латинския император Роберт дьо Куртене, престолът е оставен на малолетния му брат Балдуин II. Близките на новия император предлагат на българския цар Иван Асен II да стане регент на Балдуин II.

9 март 1230 г. | Битката при Клокотница
Теодор Комнин, деспот на Епир, нахлува в българските земи, нарушавайки мирния договор между двете държави. Цар Иван Асен II организира войска и се бие с епирците при Клокотница, където постига голяма победа. Теодор Комнин е пленен заедно с цялото си семейство.

1235 г. | Възстановяване на Българската патриаршия
С помощта на никейския император, българският цар Иван Асен II възстановява Българската патриаршия. На специален църковен събор в Лампсак, българският архиепископ Йоаким е ръкоположен за патриарх под името Йоаким I.

1237 г. | Несполучлив опит за сближаване с латините
Цар Иван Асен II прави несполучлив опит да се сближи отново с латините, целейки заедно да проведат общи военни действия срещу никейците. В това време в Търново умират от чума патриархът, съпругата на царя и едно от неговите деца. Това го кара да възстанови мирът с Никейската империя.

Резюме

Управлението на цар Борил

Убийството на цар Калоян предизвиква големи сътресения в българското общество. Узурпаторът Борил преследва привържениците на Калоян, за да се задържи на трона. Синовете на Асен I, Иван и Александър, се установяват в Русия, докато племенникът на Калоян, Алексий Слав, става независим владетел в Родопската област. Бориловите дипломатически и военни начинания не успяват да стабилизират положението на България на Балканския полуостров. През 1217 г., с помощта на руски войници, синовете на Асен I се завръщат в България и са посрещнати със задоволство от българските поданици. Борил се опитва да избяга от Търново, но е заловен и ослепен. Наследник на престола става Иван Асен II.

Дипломацията на цар Иван Асен II

Цар Иван Асен II довежда България до върха на нейното политическо влияние, прибягвайки до съобразителна дипломация и преценени династични бракове. През 1219 г. унгарският крал Андрей II минава през българските земи след кръстоносен поход. Тогава Иван Асен II му предлага сигурен пропуск в замяна на позволение дъщеря му да стане царска съпруга. Две години по-късно, Иван Асен II се жени за унгарската принцеса Ана. Латинската империя в това време е в упадък, а между Епирското деспотство и Никейската империя се разгръща борба за възстановяване на Византийската империя. През 1228 г., след смъртта на латинския император Роберт дьо Куртене, Иван Асен II става настойник на младия Балдуин II.

Битката при Клокотница (1230 г.)

Епирският деспот Теодор Комнин вижда Иван Асен II като най-голяма заплаха за трона в Константинопол и воюва срещу него през 1230 г. Битката при Клокотница завършва със значителен успех за българите, което утвърждава могъществото на България. Победата е отбелязана с изсичане на каменен надпис върху колона, поставена в търновската църква „Св. 40 мъченици".

Възстановяване на Българската патриаршия

През 1231 г., в Константинопол, Жан дьо Бриен е обявен за настойник на Балдуин II, което предизвиква гнева на Иван Асен II. Той скъсва унията с Рим и отстранява от власт търновския архиепископ Василий. В края на 1234 г., България сключва договор с Никейската империя, което води до възстановяване на Българската патриаршия през 1235 г. Това събитие укрепва авторитета на държавата и църквата. През 1237 г., Иван Асен II се опитва да се сближи отново с латините, но след смъртта на патриарха, съпругата му и едно от децата му от чума, той се помирява с Никейската империя и се жени за дъщерята на епирския владетел Теодор Комнин - Ирина.

Заключение

Под управлението на цар Борил, България губи обширни територии, докато по времето на цар Иван Асен II, страната достига върха на своето политическо влияние благодарение на успешна дипломация, династични бракове и военни успехи. Това включва възстановяването на Българската патриаршия през 1235 г., което укрепва авторитета на държавата и църквата.