История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

20. България през втората половина на XIII век
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Смъртта на цар Иван Асен II - начало на период на нестабилност в България.
  • Наследниците на Иван Асен II не успяват да съхранят завоеванията на царя.
  • През 1241 г. малолетният син Коломан става цар, подкрепян от регентство.
 2. Татарските нашествия и възстановяване на унията.
  • Татарските нашествия опустошават българските земи.
  • Папата предлага възстановяване на унията, но България остава вярна на православието.
 3. Властта на Ирина и Михаил II Асен.
  • През 1246 г. Ирина организира заговор и Коломан бива отровен. Михаил II Асен заема престола.
  • Михаил II Асен не успява да запази наследството на своя баща и е убит в преврат.
 4. Константин Тих става цар.
  • Константин Тих се жени за Ирина, внучка на Иван Асен II, и приема името Асен.
  • Той води продължителни войни с Византия и не успява да управлява ефективно страната.
 5. Въстание на Ивайло.
  • Ивайло, прост свинар, оглавява въстание срещу властта.
  • Ивайло става цар след смъртта на Константин Асен и води битки с византийци и татари.
  • Убит е от татарите на пир на владетеля Ногай.
 6. Георги I Тертер става цар.
  • Властта на Георги I Тертер е зависима от татарите и България постепенно се разпада политически.
  • Във Видин боляринът Шишман се обособява като самостоятелен владетел.
 7. Последствия от кризата.
  • През 1292 г. Георги I Тертер е прогонен от Търново. Под татарско влияние на престола се качва болярина Смилец.
  • Владетелката, съпруга на Смилец, опитва да се съюзи със Сърбия, но нейните планове се провалят.
  • Началото на XIV век открива България значително отслабена и политически разпокъсана.

Урокът в дати

1241 г. | Коронацията на цар Коломан
През 1241 г. за цар е коронясан малолетният син на Иван Асен II, Коломан, роден от унгарската принцеса. Той управлява с помощта на регентство.

1241 г. | Опустошение на българските земи от татарите
През 1241 г. ордите на татарския хан Бату опустошават българските земи. Коломан няма сили да се противопостави и се принуждава да им плаща ежегоден данък.

1246 г. | Заговорът и отравянето на Коломан
През 1246 г. съпругата на покойния Иван Асен II Ирина организира заговор, в резултат на който Коломан е отровен. Мястото му заема нейния син Михаил, но фактически тя поема управлението.

1253 г. | Договорът с Дубровнишката република
През 1253 г. Михаил II Асен сключва договор с Дубровнишката република, който предвижда съвместни военни действия на сръбска територия.

1277 г. | Въстанието на Ивайло
През 1277 г. избухва въстание под водачеството на Ивайло. Водачът на въстанието е прост свинар, който обаче имал способността да увлича със слово хората около себе си.

1279 г. | Византийските войски влизат в Търново
През зимата на 1279 г. византийските войски влизат без бой в Търново, след като е пуснат слух, че Ивайло е убит от татарите. Те поставят на трона довереника си Иван Асен III.

1280 г. | Георги I Тертер става цар
През 1280 г. търновските боляри избират за свой цар болярина Георги I Тертер, който слага началото на нова царска династия.

1292 г. | Цар Георги Тертер е прогонен от Търново
През 1292 г. по волята на татарите цар Георги Тертер е прогонен от Търново и заменен с болярина Смилец.

Резюме

Разпиляното наследство

След смъртта на цар Иван Асен II през 1241 г., българската държава преживява трудни десетилетия. Малолетният му син Коломан се възкачва на трона, но държавата се управлява от регентство, тъй като той е все още дете. Същата година татарските орди опустошават българските земи, и Коломан е принуден да им плаща данък.

Въпреки предложението на папа Инокентий IV за възстановяване на унията от времето на цар Калоян, България остава стълб на православието на Балканския полуостров.

През 1246 г., след заговор, малолетният Коломан е отровен. Неговото място заема Михаил II Асен, син на последната съпруга на Иван Асен II, Ирина. Тя фактически поема управлението на държавата.

Тази смяна на властта в България предизвиква активност от страна на съседите. Унгарците завладяват северозападните български земи, а Никейската империя откъсва Родопската област. Накрая Михаил II Асен е убит от недоволни боляри. В тези условия управителят на земите около Скопие Константин Тих заема трона.

Въстанието на Ивайло

През 1277 г. избухва въстание под ръководството на свинаря Ивайло, който става изразител на недоволството на българските селяни. Той поддържа борба на два фронта - срещу византийци и татари. Скоро е подкрепен от българската аристокрация и царицата Мария, която се омъжва за него и така обикновения селянин става цар. Иронично, докато води тези битки, болярите в Търново преговарят с византийския император. През зимата на 1279 г., византийските войски влизат в Търново без бой и поставят на престола Иван Асен III.

Зает с битки срещу татарите, Ивайло научава за променилата се обстановка и бързо организира поход срещу столицата. Това плаши самоопределилия се за цар Иван Асен III, който в една нощ събира значително богатство от хазната и бяга към Константинопол. Болярите взимат бързи мерки и избират за нов цар Георги Тертер. Тази динамика демоларизира отрядите на Ивайло и те се разпръскват. Така владетелят с обикновено потекло, загубил подкрепата на народа си търси закрила от своя противник, хана на татарите Ногай. Съвсем скоро, по време на пиршество, бива позорно умъртвен чрез посичане.

Разпокъсване на българската държава

Търновските боляри избират за цар Георги I Тертер (1280 - 1292), който слага началото на нова царска династия. Той е силно зависим от татарите и е принуден да изпрати сина си като заложник при татарския вожд Ногай.

Във Видин, боляринът Шишман става самостоятелен владетел. През 1292 г., по волята на татарите, Георги Тертер е прогонен от трона и заменен с боляринът Смилец (1292 -1299).

След смъртта му, короната на Българското царство поема неговата съпруга, която е от византийски произход. Тя предлага ръката си на сръбския крал, което на практика трябва да доведе до сливането на България и Сърбия в една държава.

Началото на XIV в. заварва България значително отслабена и политически разпокъсана след продължителната криза. Тя е причинена от борбата за власт между наследниците на цар Иван Асен II и намесата на Византия, и татарите.