История

Просвета

Избери урок:

00. Въведение в българската история. Периодизация 01. Първите човешки общности в земите на България 02. Древна Тракия и Одриското царство 03. Общество, религия и култура на траките 04. Траките в състава на Римската империя 05. Античната култура в българските земи 06. Древните българи и славяните. "Старата Велика България" 07. Създаване и укрепване на българската държава на Балканите 08. Българската държава (средата на VIII - средата на IX век) 09. Християнизация на България при княз Борис I Михаил 10. Делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици 11. Цар Симеон Велики - "Златният век" на България 12. България при цар Петър. Цар Самуил и двубоят с Византия (927-1018) 13. Държава, църква и общество (VII - началото на XI век) 14. Старобългарската култура (VII - началото на XI век) 15. Българските земи под Византийска власт 16. Възстановяване на българското царство. Първите Асеневци 17. Укрепване и международно утвърждаване на Второто българско царство 18. Могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 19. Българското царство (средата на XIII - първите десетилетия на XIV в.) 20. България при цар Иван Александър (1331 - 1371). Османско нашествие 21. Държава и църква през XII - XIV в. 22. Общество и всекидневие на средновековните българи 23. Българската култура (XIII - XIV в.) 24. Българските земи в системата на османската държава 25. Българското общество през XV - XVII в. 26. Антиосманска съпротива на българите 27. Българите и "другите" в Османската империя 28. Българската култура и европейският свят през XV - XVII в. 29. Начало и същност на Българското възраждане

00. Въведение в българската история. Периодизация
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Праисторическа епоха (около 1,5 милиона години до XII в. пр. Хр.)

  • Обхваща периода от първите следи за човешко присъствие в днешните български земи до края на бронзовата епоха.
  • Развитие от живот в пещери до изграждане на планирани селища, от примитивни сечива до сложни метални оръжия, от общности на ловци-събирачи до племенни съюзи и началото на държавността.
 2. История на Древна Тракия (XII в. пр. Хр. до IV - VII в.)

  • Започва с разселването на тракийските племена в Югоизточна Европа и Мала Азия.
  • Развитие на древнотракийска цивилизация и създаване на тракийски държави.
  • Контакт с елинските колонии, интеграция в Римската империя и превръщане на днешна България в едно от първите огнища на християнството в Европа.
 3. Ранно българско средновековие (VII - XI в.)

  • Създаване на Българската държава от кан Аспарух в края на VII век.
  • Християнизация при княз Борис-Михаил (864) и интеграция в християнска Европа.
  • Основаване на Българската църква и пренос на Кирило-Методиевата писменост.
  • Времето на цар Симеон Велики (893 - 927), когато България става хегемон на Балканите.
 4. Византийско владичество (1018 - 1185)

  • Прекъсване на самостоятелното развитие на България, но съхранение на българската националност.
 5. Развито българско средновековие (1185 - 1393)

  • Възобновяване на Българското царство и възстановяване на българската държавност.
  • Възстановяване на Българската патриаршия (1235) и превръщане на столицата Търново в духовен център на Балканите.
  • Въздигане на България при цар Иван Александър (1331 - 1371), следвано от дезинтеграция на царството и османско нашествие.
 6. Късно българско средновековие (XV - XVII в.)

  • Първите векове на османското владичество, което прекъсва естествената еволюция на българската държава.
  • Съхранение на българското етническо самосъзнание, език и християнска религия в условия на тежка религиозна дискриминация.
 7. Българското възраждане (XVIII - XIX в.)

  • Преходен период към Модерната епоха, който се характеризира с икономическо предприемачество, национално осъзнаване и борба за политическо обособяване.
  • Учредяване на Българска Екзархия (1870) и Априлското въстание (1876).
  • Възстановяване на българската държавност след Руско-турската война (1877- 1878).
 8. Освобождение и следвоенно развитие (1878 - 1918)

  • Изграждане на модерната Българска държава и утвърждаване на демократична парламентарна уредба.
  • Съединението (1885) и обявяването на Независимостта на България (1908).
  • Участие в двете Балкански войни (1912 - 1913) и Първата световна война (1914 - 1918).
 9. България между 1918 и 1944 г.

  • Период на политически сътресения, променливи режими и участие във Втората световна война (1939 - 1945).
 10. Комунистически период (1944 - 1989)

  • Установяване на комунистически режим, следван по съветския модел, с тотален контрол над обществото и зависимост от СССР.
 11. Развитие след 1989 г.

  • Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика.
  • Интегриране на България в Европейския съюз и НАТО.

Урокът в дати

1500 хил. г. пр. н. е. | Начало на Праисторическата епоха
Праисторическата епоха обхваща времето от преди около 1,5 милиона години. През този хронологичен период човешките общности изминават дълъг път на промени: от живот в пещери до изграждане на планирани селища, от първите грубо одялани се¬чива до сложни метални сечива и оръжия, от общности на ловци-събирачи до племенните съюзи и появата на държавността.

1200 г. пр. н. е. | Край на Праисторическата епоха и начало на Историята на Древна Тракия
Праисторическата епоха завършва с края на бронзовата епоха. Началото на Историята на Древна Тракия започва с разселването на тракийските племена в Югоизточна Европа и част от Мала Азия.

400 г. | Край на Историята на Древна Тракия
Краят на Историята на Древна Тракия се приема с разпадането на Римската империя и „варварски¬те“ нашествия. През този период се развива цивилизацията на древните траки и се образуват тракийски държави.

700 г. | Начало на Ранното българско средновековие
Ранното българско средновековие, или т.нар. Първо бъл¬гарско царство, е съзидателен период в българското развитие. В края на VII в. кан Аспарух създава Българската държава на Балканите.

864 г. | Християнизацията при княз Борис-Михаил
Християнизацията при княз Борис-Михаил приобщава страната към християнска Европа и към византийската цивилизация. Основана е Българската църква, която прераства в патриаршия.

1018 г. | Начало на Византийското владичество
Византийското владичество прекъсва самостойното бъл¬гарско развитие. Макар и под чужда политическа власт, българската народ¬ност се съхранява и възстановява своята държавност.

1185 г. | Начало на Развитото българско средновековие
Развитото българско средновековие, или т.нар. Второ българско царство, обхваща времето от възобновяването на Българското царство до османското завладяване. Владетелите от Асеневата династия Петър, Асен и Калоян освобождават старите български територии и въз¬връщат престижа на царството.

1393 г. | Край на Развитото българско средновековие
Краят на Развитото българско средновековие съвпада с османското нашествие.

1500 г. | Начало на Късното българско средновековие
Късното българско средновековие обхваща първи¬те векове на османското владичество. Завоеванието прекъсва естествената еволюция на Българската държава и общество във времето, в което Европа навлиза в Модерната епоха.

1870 г. | Учредяване на Българската екзархия
Чрез учре¬дяването на Екзархията българската нация е призната официално в историческите области Мизия, Добруджа, Тракия и Македония.

1876 г. | Избухване на Априлското въстание
През 60-те и 70-те години на XIX в. елитът на нацията насочва усилията си към извоюването на политическа независимост, избухва Априлското въстание.

1878 г. | Възстановяване на българската държавност
В резултат от освободителните борби на българите и Руско-турската война е възстановена българската държавност.

1918 г. | Край на Първата световна война
Включването на страната в двете Балкански войни (1912 - 1913) и Първата световна война (1914 - 1918) е неуспешен опит за постигане на националното обединение.

1944 г. | Начало на комунистическия режим
Периодът на комунистическия режим започва с преврат на левите сили и окупация на страната от Съветската армия, с чиято помощ Българската комунистическа партия установява тоталитарен режим.

1945 г. | Край на Втората световна война
Участието на България във Втората световна война е пореден неуспешен опит за постигане на националното обединение.

1989 г. | Край на комунистическия режим
Комунистическият режим завършва с промените, настъпили през 1989 година.

1991 г. | Приемане на новата конституция на Република България
Новата конституция на Република България утвърждава политическия плурализъм, разделението на властите и правата на гражданите.

Резюме

Въведение

Историята на България е богата и разнообразна и се простира на през около 1,5 милиона години. От първите следи от човешко присъствие в днешните български земи до началото на третото хилядолетие.

Праисторическата епоха

Праисторическата епоха е от около 1,5 милиона години до XII век пр. Хр. През този период човешките общности преминават през големи промени: от живот в пещери до изграждане на планирани селища, от първите грубо одялани сечива до сложни метални оръжия. Появява се и първата форма на държавност.

Историята на Древна Тракия

Древната Тракия започва с разселването на тракийските племена около XII век пр. Хр. и завършва с разпадането на Римската империя и „варварските“ нашествия в периода от IV до VII век. През този период се развива цивилизацията на древните траки и се образуват първите тракийски държави. Царството на одрисите играе важна роля в политическите процеси на нашия континент.

Ранното българско средновековие (VII - XI в.)

В края на VII век кан Аспарух създава Българската държава на Балканите. Християнизацията при княз Борис-Михаил (864) приобщава страната към християнска Европа и към византийската цивилизация. При цар Симеон Велики (893 - 927) България се превръща в хегемон на Балканите.

Византийското владичество (1018 - 1185)

Византийското владичество прекъсва самостойното българско развитие, но въпреки чуждата политическа власт, българската народност се съхранява и възстановява своята държавност.

Второ българско царство (1185 - 1393)

Второто българско царство започва с възобновяването на Българското царство и завършва с османското завладяване. През този период България се превръща в съществена сила в Югоизточна Европа, въпреки дезинтеграцията на царството и османското нашествие.

Късното българско средновековие (XV - XVII в.)

Късното българско средновековие обхваща първите векове на османското владичество. Завоеванието прекъсва естествената еволюция на Българската държава и води до разпространението на исляма на Балканите.

Българското възраждане

Българското възраждане е преходен период от Средновековието към Модерната епоха, който е характерен с икономическо предприемачество, национално осъзнаване и борба за политическо обособяване.

Периодът от Освобождението до края на Първата световна война (1878 - 1918)

Този период започва с изграждането на модерната Българска държава. В това време България се превръща в демократична парламентарна държава с широки граждански права.

Периодът от 1918 г. до 1944 г.

През този период, България преживява политически сътресения, подобни на тези в Европа. Демокрацията е застрашена от възхода на левите сили, авторитарни тенденции и два държавни преврата.

Комунистически период (1944 -1989)

Комунистическият период започва с преврат на левите сили и окупация на страната от Съветската армия. Преобразованията следват съветския модел на държава и икономика.

Периодът след 1989 г.

Този период започва с прехода към парламентарна демокрация и пазарна икономика. България се интегрира в Европейския съюз и НАТО, маркирайки началото на нов период в българската история.