История

Просвета

Избери урок:

0.1. Европейско средновековие 0.2. България в средновековна Европа 1. Новото време и българите 2. Стопански промени през XVIII - XIX век 3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 4. Новото българско училище 5. Светът на възрожденските българи 6. Българската възрожденска култура 7. Движение за независима Българска църква 8. Промените в българското общество 9. Начало на организирано националноосвободително движение 10. Националноосвободителното движение (1869 - 1875) 11. Априлското въстание на българите (1876) 12. Освобождението на България (1876-1878) 13. Изграждане на Княжество България (1877-1879) 14. Първите години на Княжеството (1879-1884) 15. Българският национален въпрос 16. Съединението (1885) и неговата военна защита 17. България в края на XIX в. 18. Българите извън пределите на свободната държава 19. България в началото на XX в. Обявяване на Независимостта (1908) 20. България в Балканските войни (1912 - 1913) 21. Участие на България в Първата световна война (1914 - 1918) 22. Българското стопанство (1878 - 1911) 23. Модернизация на българското общество 24. Българската култура след Освобождението 25. Политически живот (1918 - 1926) 26. От партийно към безпартийно управление (1926 - 1939) 27. Българското стопанство между двете световни войни 28. Българското образование и култура (1919 - 1939) 29. Животът на българите между двете световни войни 30. Външната политика на България (1919 - 1939) 31. България в годините на Втората световна война 32. Промяната в политическата система (1944 - 1947) 33. Установяване на тоталитарно управление 34. Икономически промени в града и селото 35. Българското общество 36. Режимът на Тодор Живков 37. Българската култура 38. България в Източния блок 39. Краят на комунистическия режим 40. България в обединяваща се Европа 41. Съвременните българи в Европа и света

0.1. Европейско средновековие
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Средновековните държави:
  • Формират се през Великото преселение на народите (V-VII век).
  • Варварските кралства на Римската територия са временни.
  • Западът се обединява от франкския крал Карл Велики.
  • Източната Римска империя (Византия) остава силна и централизирана държава до края на Средновековието.
  • Византия е завладяна от османските турци през 1453 година.
  • Арабският халифат се издига като нова сила в Средиземноморието през VII век.
  • Франция, Англия и Свещената Римска империя се издигат след период на политическа разпокъсаност в Западна Европа.
  • В Централна Европа се формират три нови държави - Чехия, Полша и Унгария.
  • Киевска Рус, голяма но краткотрайна държава на източните славяни, е духовно свързана с Византия.
 2. Средновековното общество:
  • Западното общество се основава на васалитета (държавна зависимост) и съсловния ред.
  • Във Византия, положението в обществото се определя от произхода и богатството, но възможно е и социално изкачване.
 3. Християнската църква:
  • Важен стълб на европейските общества.
  • Владее голяма част от земята, ръководи културата, образованието и манастирите.
  • През XI век църквата се разделя на две вероизповедания - западния католицизъм и източното православие.
 4. Средновековната култура:
  • Християнска по своя характер и дух.
  • Византия остава могъща просветна и културна сила.
  • Нова светска култура се оформя с разцвета на градския живот и появата на университетите в Западна и Централна Европа.
 5. Стопанският напредък:
  • Бавен, с примитивни средства за обработване на земята и цехове, контролиращи занаятчийското производство.
  • Във Византия процъфтяват големи градове с развити занаяти и търговия.
  • До XI век в Западна Европа господства затвореното феодално стопанство.
  • Предприемчивостта на буржоазията, Италианският ренесанс и Великите географски открития водят Европа към Новото време.

Урокът в дати

6 век | Периодът на Великото преселение на народите
Огромни човешки преселения са характерни за периода от V до VII век. Участват номади от Азия, германски племена и славяни. Варварските кралства на римска територия са нетрайни.

7 век | Издигане на Арабския халифат
През VII век като нова сила в Средиземноморието се издига Арабският халифат. Политическото обединение на арабите се гради върху новата религия ислям и „свещена война“ за налагането ѝ в целия свят.

9 век | Обединяване на Разпокъсания Запад от франкския крал Карл Велики
Франкският крал Карл Велики обединява Разпокъсания Запад и възражда римската имперска идея на запад.

1050 г. | Великата схизма
Средата на XI век е обозначена от Великата схизма. Единният християнски свят е разделен на две вероизповедания - западния католицизъм и източното православие.

1096 г. | Кръстоносните походи
Между 1096 и 1270 година Римската църква организира Кръстоносни походи - военни експедиции на западното рицарство за освобождаване на Светите места на християнството от мюсюлманската власт.

12 век | Разпадане на Арабския халифат
През XI век Арабският халифат, който владее обширни територии в Испания, Северна Африка, Близкия изток и Азия чак до р. Инд, се разпада.

14 век | Папството губи своята мощ
През XIV век Папството, което регулира политическата и духовната власт над континента, губи своята мощ.

1453 г. | Краят на Източната Римска империя - Византия
Византия, силна централизирана държава, управлявана от василевс, чиято власт се смята за осветена от Бог, слага своя край под нашествието на османските турци.

Резюме

Средновековните държави

Средновековните държави се формират по време на Великото преселение на народите (V-VII век). В този процес участват германски племена, славяни и азиатски хора. Варварските кралства, създадени на бивша римска територия, са нестабилни. Западът е обединен от Карл Велики, който възражда идеята за Римската империя. Византия, или Източната Римска империя, е силна и централизирана държава до края на Средновековието. Тя е управлявана от василевс, чиято власт се смята за осветена от Бог. Византия придобива гръцки характер, се реформира и успява да отблъсне азиатски нашественици до пристигането на османските турци, които слагат края ѝ през 1453 година.

През VII век нова сила в Средиземноморието става Арабският халифат. След период на разпокъсаност, в Европа се издигат Франция, Англия и Свещената Римска империя. Те превръщат в силни, централизирани монархии, създават съсловни събрания и стават важни играчи в регионалната политика.

Средновековното общество

Средновековното общество в Западна Европа е базирано на васалитет и съсловен ред. Възниква ново, предприемчиво градско съсловие, което оспорва властта на аристокрацията.

Християнската църква

Християнската църква е главен стълб на европейските общества. В средата на XI век, съперничеството между два основни центъра на църквата - Патриаршията на Константинопол и папския Рим, довежда до Великата схизма.

Средновековната култура

Средновековната култура е християнска по своя характер и дух. Византия е могъща просветна и културна сила, запазва постиженията на християнския Рим и служи за мост към Античността.

Стопанският напредък

Стопанският напредък през Средновековието е бавен. Земята се обработва с примитивни сечива и занаятчийското производство е контролирано от цеховете. Въпреки това, във Византия разцъфтяват градове с развити занаяти и търговия. С развитието на градския живот и появата на нови форми на производство и размяна, Европа постепенно се премества към Новото време.