История

Булвест 2000

Избери урок:

05. Епохата на Новото време 06. Великите географски открития 07. Последиците от Великите географски открития 09. Англия - Ограничената монархия 10. Франция - Абсолютната монархия 12. Русия при Петър I Велики 13. Османската империя (XVI-XVII век) 15. Балканските народи в Османската империя 17. Реформацията 18. Контрареформация и релгиозни войни в Европа 20. Начало на новата европейска икономика 21. Човекът - център на промяната 23. Всекидневието на европееца през XV-XVII век 24. Ренесансът в Европа 28. Просветеният абсолютизъм 29. Английските колонии в Северна Америка 30. Създаване на Съединените американски щати 31. Френската революция от 1789 г. 32. Краят на революцията 34. Просвещението - Векът на разума 35. Балканското възраждане през XVIII век 37. Първата индустриална революция 39. Обществото във века на Просвещението 40. Промени във всекидневието на хората 41. Новите стилове в архитектурата и изкуството 44. Франция при Наполеон Бонапарт 45. Европа и революционна Франция 47. Виенският конгрес и новият ред в Европа 48. "Пролетта на народите" през 1848 г. 50. Създаването на единна Италия 51. Обединението на Германия 52. Гражданската война в САЩ 54. Османската империя и Източният въпрос 55. Създаване на самостоятелни държави на Балканите 56. Възстановяване на българската държавност 58. Великите сили от втората половина на XIX в. до навечерието на Първата световна война 59. Нови съюзи и противоречия между Великите сили от края на XIX в. до навечерието на Първата световна война 61. Обществени движения и политически учения през първата половина на XIX в. 62. Нации и национализъм в Европа 63. Втората индустриална революция 64. Модернизация на всекидневието през XIX и началото на XX в. 65. Нови художествени стилове 66. Открития и нововъведения

05. Епохата на Новото време

План-резюме на урока

 1. Началото на Новото време

  • Приемано от повечето историци като XV век, поради важните промени в Европа.
  • Основна причина е османското нашествие върху Византия и другите земи на Балканите.
  • Османското завоевание изправя европейските държави пред големи политически и военни изпитания и има решаващи културни и икономически последици.
  • Бягството на много византийски интелектуалци от Византия, които пренасят ценни ръкописи с античните представи за света и човека в него в италианските градове и оттам в останалата част на Европа.
  • Европейците са принудени да търсят нови пътища към Изтока, което довежда до откриването на Новия свят.
 2. Европа в главната роля

  • Новото време е период от развитието на европейските общества и свързаните с тях територии.
  • Водеща роля в събитията в Европа и в целия свят имат Великобритания, Франция, Австрийската империя, Испания, Португалия, Холандия, Прусия, Русия и германските и италианските държави.
  • Османската империя откъсва Европейския югоизток от прогреса, осъществяван в останалата част на континента.
 3. България през Новото време

  • Българите престават да участват в европейските политически и културни процеси, поради откъсването от прогреса в другите части на континента.
  • Това положение започва бавно да се променя едва през XIX в.
 4. Извън Европа

  • През XVII век се появяват първите английски заселници в Северна Америка.
  • През XVIII век те извоюват независимост от Англия и създават Съединените американски щати, което е плод на европейската история и ценностите на Новото време.
  • За един век, САЩ се превръщат в световна сила.
 5. Човекът и Новото време

  • Ролята на човешката личност се променя - тя е в центъра на света и на всички сфери на живота.
  • Мюсюлманска сила на изток предизвиква европейците да открият нови земи, което променя техните приоритети през следващите векове.

Урокът в дати

15 век | Началото на Новото време
За начало на Новото време повечето историци приемат XV в., защото тогава настъпват важни промени в живота на Европа. Основна причина за това е османското нашествие към земите на Византия и на останалите жави на Балканите.

1526 г. | Османците достигат Мохач
Османците постепенно завземат Балканския полуостров и през 1526 г. вече са при Мохач. Османското завоевание поставя европейските държави пред големи политически и военни изпитания.

17 век | Английски заселници в Северна Америка
През XVII в. се появяват първите английски заселници в Северна Америка.

18 век | Създаване на Съединените американски щати
През XVIII в. те извоюват политическата си независимост от Англия и създават Съединените американски щати.

19 век | Промени в България през XIX век
Силно засегнат от това положение е българският народ. Той е лишен от собствена държава, църква и обществен елит. Българите задълго престават да участват в европейските политически и културни процеси. Това положение започва бавно да се променя едва през XIX в.

19 век | САЩ се превръщат в световна сила
За един век от земя, собственост на англичаните, САЩ се превръщат в световна сила.

Резюме

Началото на Новото време

Новото време започва през XV век. Основната причина за началото на тази ера е османското нашествие към Византия и другите балкански земи. Османците постепенно завземат Балканския полуостров и през 1526 г. стигат до Мохач. Това завоевание предизвиква големи политически и военни изпитания за европейските държави и води до културни и икономически промени. Много византийски интелектуалци бягат, пренасят ценни ръкописи в италианските градове и по-нататък в Европа. Османците контролират търговските пътища към Изтока, което принуждава европейците да търсят нови пътища и довежда до откриването на Новия свят.

Европа в главната роля

Новото време е период на развитие на европейските общества и територии. Великобритания, Франция, Австрийската империя, Испания, Португалия, Холандия, Прусия, Русия, германските и италианските държави играят водеща роля в събитията в Европа и света. Някои от тях стават големи континентални сили, други завладяват огромни територии, а трети преживяват възход и западание поради сложни политически обстоятелства. От друга страна, Османската империя остава далеч от промените в Западна Европа, което води до изолация на Балканите от прогреса в останалата част на континента. Българите са силно засегнати от тази ситуация, която започва да се променя през XIX век.

Извън Европа

Промените в Европа имат последици и за по-далечни територии. През XVII век първите английски заселници се появяват в Северна Америка. През XVIII век те извоюват независимостта си от Англия и създават Съединените американски щати. Тази нова държава е възникнала благодарение на европейската история и ценностите на Новото време и бързо се превръща в световна сила.

В периода на Новото време човекът става център на света и на всички животни сфери. Една мюсюлманска сила на изток предизвиква европейците да открият нови земи и променя приоритетите им. В Европа се създават големи и силни държави, които оказват влияние на останалата част от света, включително и на новообразуваните Съединени американски щати.