История

Булвест 2000

Избери урок:

05. Епохата на Новото време
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Началото на Новото време

  • Приемано от повечето историци като XV век, поради важните промени в Европа.
  • Основна причина е османското нашествие върху Византия и другите земи на Балканите.
  • Османското завоевание изправя европейските държави пред големи политически и военни изпитания и има решаващи културни и икономически последици.
  • Бягството на много византийски интелектуалци от Византия, които пренасят ценни ръкописи с античните представи за света и човека в него в италианските градове и оттам в останалата част на Европа.
  • Европейците са принудени да търсят нови пътища към Изтока, което довежда до откриването на Новия свят.
 2. Европа в главната роля

  • Новото време е период от развитието на европейските общества и свързаните с тях територии.
  • Водеща роля в събитията в Европа и в целия свят имат Великобритания, Франция, Австрийската империя, Испания, Португалия, Холандия, Прусия, Русия и германските и италианските държави.
  • Османската империя откъсва Европейския югоизток от прогреса, осъществяван в останалата част на континента.
 3. България през Новото време

  • Българите престават да участват в европейските политически и културни процеси, поради откъсването от прогреса в другите части на континента.
  • Това положение започва бавно да се променя едва през XIX в.
 4. Извън Европа

  • През XVII век се появяват първите английски заселници в Северна Америка.
  • През XVIII век те извоюват независимост от Англия и създават Съединените американски щати, което е плод на европейската история и ценностите на Новото време.
  • За един век, САЩ се превръщат в световна сила.
 5. Човекът и Новото време

  • Ролята на човешката личност се променя - тя е в центъра на света и на всички сфери на живота.
  • Мюсюлманска сила на изток предизвиква европейците да открият нови земи, което променя техните приоритети през следващите векове.

Урокът в дати

1400 г. | Началото на Новото време
За начало на Новото време повечето историци приемат XV в., защото тогава настъпват важни промени в живота на Европа. Основна причина за това е османското нашествие към земите на Византия и на останалите жави на Балканите.

1526 г. | Османците достигат Мохач
Османците постепенно завземат Балканския полуостров и през 1526 г. вече са при Мохач. Османското завоевание поставя европейските държави пред големи политически и военни изпитания.

1600 г. | Английски заселници в Северна Америка
През XVII в. се появяват първите английски заселници в Северна Америка.

1700 г. | Създаване на Съединените американски щати
През XVIII в. те извоюват политическата си независимост от Англия и създават Съединените американски щати.

1800 г. | Промени в България през XIX век
Силно засегнат от това положение е българският народ. Той е лишен от собствена държава, църква и обществен елит. Българите задълго престават да участват в европейските политически и културни процеси. Това положение започва бавно да се променя едва през XIX в.

1800 г. | САЩ се превръщат в световна сила
За един век от земя, собственост на англичаните, САЩ се превръщат в световна сила.

Резюме

Началото на Новото време

Новото време започва през XV век. Основната причина за началото на тази ера е османското нашествие към Византия и другите балкански земи. Османците постепенно завземат Балканския полуостров и през 1526 г. стигат до Мохач. Това завоевание предизвиква големи политически и военни изпитания за европейските държави и води до културни и икономически промени. Много византийски интелектуалци бягат, пренасят ценни ръкописи в италианските градове и по-нататък в Европа. Османците контролират търговските пътища към Изтока, което принуждава европейците да търсят нови пътища и довежда до откриването на Новия свят.

Европа в главната роля

Новото време е период на развитие на европейските общества и територии. Великобритания, Франция, Австрийската империя, Испания, Португалия, Холандия, Прусия, Русия, германските и италианските държави играят водеща роля в събитията в Европа и света. Някои от тях стават големи континентални сили, други завладяват огромни територии, а трети преживяват възход и западание поради сложни политически обстоятелства. От друга страна, Османската империя остава далеч от промените в Западна Европа, което води до изолация на Балканите от прогреса в останалата част на континента. Българите са силно засегнати от тази ситуация, която започва да се променя през XIX век.

Извън Европа

Промените в Европа имат последици и за по-далечни територии. През XVII век първите английски заселници се появяват в Северна Америка. През XVIII век те извоюват независимостта си от Англия и създават Съединените американски щати. Тази нова държава е възникнала благодарение на европейската история и ценностите на Новото време и бързо се превръща в световна сила.

В периода на Новото време човекът става център на света и на всички животни сфери. Една мюсюлманска сила на изток предизвиква европейците да открият нови земи и променя приоритетите им. В Европа се създават големи и силни държави, които оказват влияние на останалата част от света, включително и на новообразуваните Съединени американски щати.