История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Въведение в съвременността
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

Съвременната история:

 1. Начало в XX век и продължава до днес.
 2. Промени в живота и обществото:
  • Промяна на начина на живот, бита и средствата за комуникация.
  • Преобразяване на политическата карта на света и отношенията между народите.
  • Науката и техниката усъвършенстват средствата за унищожаване на хората и околната среда.
 3. Равносметката на съвременната история:
  • Отрицателни аспекти: две световни войни, Студената война, глобалните противопоставяния, етническото прочистване, социалните експерименти, атомните бомбардировки, международният тероризъм.
  • Положителни аспекти: откритията в медицината, електрониката и компютърите, световната интернет мрежа, мобилните връзки, социалните мрежи, овладяването на космоса, постиженията в интеграцията на региони и континенти.

Наследството на Новото време:

 1. Съвременната епоха започва с Първата световна война (1914 - 1918), причините за която се коренят в Новото време.
 2. Френската революция от 1789 г. разкрепостява политическото мислене и общественото съзнание, дава простор за развитие на науката и техниката.
 3. Нови политически идеи и масови политически движения:
  • Национализмът - утвърждава се през XIX в. и продължава да влияе в съвременната епоха.
  • Социалдемокрацията - придобива все по-голямо влияние в началото на съвременната епоха, залага на международното сътрудничество.
  • Аграризмът - идеология, която се опитва да защити интересите на селяните.
 4. Повишената грамотност позволява разпространението на политическите знания сред европейците.

Урокът в дати

1789 г. | Френската революция
Френската революция от 1789 г. разкрепостява политическото мислене и общественото съзнание, дава простор за развитие на науката и техниката. Тя е съпроводена от ново противопоставяне между великите сили, от утвърждаване на националните държави и на индустриалното производство, което позволява на едни страни да ускорят своето развитие за сметка на други.

1800 г. | Утвърждаване на национализма
Национализмът се утвърждава през XIX в., често наричан „век на национализма“, но засилва своето влияние в съвременната епоха.

1900 г. | Начало на съвременната епоха
Съвременността започва през XX в. и продължава до днес. Тя донася на човечеството много успехи и поражения. За изминалия повече от век съществено се променят начинът на живот, битът, средствата за контакти между хората, политическата карта на света, отношенията между народи, държави, раси и континенти.

1900 г. | Възникване на социалдемокрацията
Все по-голямо влияние в Европа в началото на съвременната епоха придобива още една нова идея, превърнала се в масово политическо движение. Това е социалдемокрацията, която залага не на националното разделение, а на международното сътрудничество между потиснатите социални групи, наречени класи.

1900 г. | Възникване на аграризма
Представители на друга голяма обществена група - селяните, се опитват да защитят своите интереси с помощта на нова идеология - аграризма. Той възниква върху убеждението, че селското стопанство е основа на икономиката, а селяните могат да изградят нов справедлив обществен ред.

1914 г. | Начало на Първата световна война
Съвременната епоха започва с Първата световна война (1914 - 1918), причините за която се коренят в Новото време.

Резюме

Съвременната епоха: предизвикателствата

Съвременната епоха, която продължава от XX век до днес, донесе на човечеството значителни промени в начина на живот, отношенията между народи, държави и континенти, и същевременно усъвършенства средствата за унищожаване на хората и околната среда. През този период се случват двете световни войни, Студената война, геноцидът и етническото прочистване, международният тероризъм и други мрачни факти. От друга страна, се постигат значими открития в медицината, електрониката, компютрите, световната интернет мрежа и други.

Наследството на Новото Време

Съвременната епоха започва с Първата световна война (1914 - 1918), причините за която се коренят в Новото време. Френската революция от 1789 г. предизвиква промени в политическото мислене и общественото съзнание, дава простор за развитие на науката и техниката. На почвата на промените в началото на XX в., светът е овладян от европейските колониални империи, които се опитват да наложат своя начин на живот, производство и културни модели.

Нови политически идеи и движения

През съвременната епоха политическите идеи вече не са занимание само за избрани елити, а се превръщат в масови политически движения. Либерализмът, национализмът, социализмът, аграризмът мобилизират огромен брой хора и променят не само политическата карта на Европа, но и начина на мислене на европейците.

Национализмът, утвърдил се през XIX век, засилва своето влияние в съвременната епоха и вдъхновява потиснатите народи в Източна Европа в борбата им за независимост.

Социалдемокрацията и интернационализмът се появяват като реакция на социалните последици от индустриалната революция и превръщат работниците, или пролетариата, в движеща сила на историята.

Аграризмът се опитва да защити интересите на селяните, смятайки, че селското стопанство е основата на икономиката, и успява да създаде масови политически партии, главно в Източна Европа.

В заключение, съвременната епоха донесе значителни промени и предизвикателства, като оформи нов политически и социален ландшафт, в който масовите политически движения стават ключов фактор.