Произведения за 10 клас:

Епопея на забравените Стих. цикъл Иван Вазов
Левски Ода Иван Вазов
Из "Под игото", главите: "Гост", "Новата молитва на Марка" и "Пиянството на един народ" Роман Иван Вазов
Из "Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин" Повест Алеко Константинов
Бай Ганьо се върна от Европа Повест Алеко Константинов
Cis moll Поема Пенчо Славейков
Арменци Стихотворение Пейо Яворов
Две хубави очи Стихотворение Пейо Яворов
В часа на синята мъгла Стихотворение Пейо Яворов
Да се завърнеш... Елегия Димчо Дебелянов
Гераците Повест Елин Пелин
Септември Поема Гео Милев
Зимни вечери Поема Христо Смирненски
Повест Стихотворение Атанас Далчев
Албена Разказ Йордан Йовков
Индже Разказ Йордан Йовков
Писмо, "Ти помниш ли..." Стихотворение Никола Вапцаров
Из "Тютюн" (роман), I и XVI глава от I-ва част Роман Димитър Димов
Дърво без корен Разказ Николай Хайтов
Нежната спирала Разказ Йордан Радичков

Автори за 10 клас:

Иван Вазов
Алеко Константинов
Пенчо Славейков
Пейо Яворов
Димчо Дебелянов
Елин Пелин
Гео Милев
Христо Смирненски
Атанас Далчев
Йордан Йовков
Никола Вапцаров
Димитър Димов
Николай Хайтов
Йордан Радичков