Произведения за 8 клас:

Илиада Поема Омир
Любов Стихотворение Сафо
Антигона Трагедия Софокъл
Библията и нейните сюжети в Стария и Новия Завет Проза без автор
Пространно житие на Константин Кирил Философ Проза Климент Охридски
Азбучна молитва Стихотворение Константин Преславски
За буквите Проза Черноризец Храбър
Из "Декамерон", Ден първи, Новела трета - "Притчата за трите пръстена" Проза Джовани Бокачо
Из "Дон Кихот", I и VIII глава Роман Мигел де Сервантес
Хамлет Трагедия Уилям Шекспир
Сонет 91 Сонет Уилям Шекспир
Сонет 130 Сонет Уилям Шекспир
Митът за Едип цар Трагедия Софокъл
Прикованият Прометей Трагедия Есхил

Автори за 8 клас:

Омир
Сафо
Софокъл
без автор
Климент Охридски
Константин Преславски
Черноризец Храбър
Джовани Бокачо
Мигел де Сервантес
Уилям Шекспир
Есхил