Математика

Просвета (ново издание)

Избери урок:

1. 1. Ирационални Изрази 2. 2. Ирационални Уравнения 3. 3. Корен трети. Свойства 4. 4. Корен n-ти. Свойства 5. 5. Корен n-ти. Сравняване на корени. Коренуване на корен 6. 6. Упражнение върху корен n-ти 7. 7. Преобразуване на ирационални изрази 8. 8. Графики на функциите \( y=\sqrt{x}, y=x^{3} \) и \( y=\sqrt[3]{x} \) 9. 9. Упражнение върху използване на софтуерни продукти за демонстрация на графиките на функциите \( y=\sqrt{x} \) и \( y=x^{3} \) за изследване на свойствата им 10. 10. Степен с рационален степенен показател. Свойства 11. 11. Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател 12. 12. Упражнение върху преобразуване на изрази, съдържащи степен 13. 13. Показателна функция. Графика 14. 14. Степен (обобщителен урок) 15. 15. Логаритъм. Основни свойства 16. 16. Сравняване на логаритъм 17. 17. Упражнение върху логаритъм 18. 18. Логаритмична функция. Графика на логаритмична функция 19. 19. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен 20. 20. Упражнение върху логаритмуване на произведение, частно, степен и корен 21. 21. Логаритъм (обобщителен урок) 21. Задачи за самоконтрол (Логаритъм) 22. 22. Решаване на триъгълник 23. 23. Решаване на успоредник 24. 24. Упражнение върху решаване на успоредник 25. 25. Решаване на трапец 26. 26. Упражнение върху решаване на трапец 27. 27. Решаване на четириъгълник 28. 28. Упражнение върху решаване на четириъгълник 29. 29. Решаване на правилен многоъгълник 30. 30. Упражнение върху решаване на правилен многоъгълник 31. 31. Решаване на равнинни фигури (обобщителен урок) 31. Задачи за самоконтрол 32. 32. Обобщен ъгъл. Радиан Урок 33 Урок 34 Урок 35 Урок 36 Урок 37 Урок 38 Урок 39 Урок 40 Урок 41 Урок 41 - Самоконтрол Урок 42 Урок 43 Урок 44 Урок 45 Урок 46 Урок 47 Урок 48 Урок 49 Урок 50 Урок 50 - Самоконтрол Урок 51 Урок 52 Урок 53 Урок 54 Урок 55 Урок 56 Урок 57 Урок 58 Урок 59 Урок 60 Урок 61 Урок 62 Урок 63 Урок 64 Урок 65 Урок 65 - Общи задачи

Задача:

Трябва да си регистриран потребител, за да преглеждаш решенията!

Влез в акаунта си:

Или влез с Google/Facebook:

Нямаш акаунт? Регистрирай се: