Произведения за 7 клас:

Стани, стани, юнак балкански Стихотворение Добри Чинтулов
Вятър ечи, Балкан стене Стихотворение Добри Чинтулов
На прощаване в 1868 г. Поема Христо Ботев
Немили-недраги Повест Иван Вазов
Една българка Разказ Иван Вазов
Опълченците на Шипка Стихотворение Иван Вазов
Българският език Стихотворение Иван Вазов
До Чикаго и назад Пътепис Алеко Константинов
Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин Повест Алеко Константинов
Неразделни Поема Пенчо Славейков
Заточеници Стихотворение Пейо Яворов
По жътва Разказ Елин Пелин
По жицата Разказ Йордан Йовков

Автори за 7 клас:

Добри Чинтулов
Христо Ботев
Иван Вазов
Алеко Константинов
Пенчо Славейков
Пейо Яворов
Елин Пелин
Йордан Йовков